Sünnipäevad

Oktoober

Sünnipäev  Kalle Muru 50   

  Eha Klaus 75

 

REFS "Estonia" korraline üldkoosolek toimub 23. Aprillil 2017 Audentese saalis algusega kell 12:00.

Kavas juhatuse aruanne ja jooksvad küsimused.